Katt & Hund
info@kattohund.se
, ,

TiksPac Biologiskt nedbrytbara påsar


Blocken är laddade med 100 stycken påsar. 

49.00 kr

TiksPac Biologiskt nedbrytbara påsar

Produktbeskrivning

  • Inga mikroplaster
  • Förnyelsebara råvaror
  • Biologiskt nedbrytbara (EN-13432)
  • Komposterbara (EN-13432)
  • Reducering av CO

BioBag är bionedbrytbara & äts upp av mikroorganismer, varigenom materialet omvandlas till CO2, vatten och biomassa oavsett om materialet hamnar i kompost, biogödsel & jord.

Kan återvinnas enl. följande.

  • Matavfallsinsamling (biogas eller kompostering)
  • Plaståtervinning (upp till 10% inblandning i vanlig fossil plast utan att det stör ÅV)
  • Förbränning (mindre CO2 vid förbränning)