Katt & Hund
info@kattohund.se

Integritetspolicy

Integritetspolicy

I vår integritetspolicy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilka sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

”Kattohund.se” som ägs och drivs av TiksPac Norden AB (org.nr:556605-1263, Kanslistvägen 12B, 311 32, Falkenberg) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Kattohund.se och för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter samlas in om dig som kund och varför

Personuppgifter behandlas för att:

  • Kunna hantera beställningar och köp
  • Kunna hantera och administrera ditt användarkonto
  • Kunna marknadsföra produkter och tjänster
  • Kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event
  • Kunna hantera kundtjänstärenden
  • Kunna fullgöra förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)
  • Kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort
  • Kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebrygga och utreda brott mot företaget

Behandling och lagring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål de har samlats in för. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Delning och överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som Kattohund.se samarbetar med, t.ex. transportföretag och företag som erbjuder betallösningar. I dessa fall behandlar samarbetspartners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner. Inga uppgifter kommer att säljas vidare.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att begära radering av personuppgifter. Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering i de fall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen.

Cookies

Vår webbplats använder sig av cookies för bästa möjliga upplevelse på hemsidan

Vad är en Cookie?

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en textfil under en längre tid, men har ett utgångsdatum. Denna cookie syftar till att exempelvis tala om för dig vad som är nytt sedan senaste besöket. Den andra typen av cookie är en så kallad sessionscookie, som saknar utgångsdatum. Textfilen sparas temporärt så länge som du är inne och surfar på en sida, och hjälper exempelvis till med att hålla reda på vilket språk som du vill använda dig av. Så snart som webbläsaren stängs ner raderas också textfilen. På denna webbplats används båda typerna av cookies.

Varför använder vi oss av cookies?

På Kattohund.se använder vi cookies bland annat för navigering på hemsidan, inloggning och för att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg.

För att kunna använda Kattohund.se fullt ut behöver du acceptera cookies, och det gör du genom din webbläsares inställningar. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att Kattohund.se inte kommer att fungera som avsett. Du kan läsa mer om cookies här (LÄNK till post och telestyrelsens webbplats https://www.pts.se/cookies)

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, kan du kontakta oss på:

E-post: admin@kattohund.se

Ändringar i policyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras. Du hittar den senast uppdaterade versionen av integritetspolicyn på denna sida.

Senast uppdaterad 2021-05-03